αlfa terapie

Vše začíná myšlenkou…

 

      Ujasnit si životní směřování, zlepšit vztahy,  pochopit příčinu opakujících se vzorců, objasnit původ nemoci....

       

      Rodinné a systemické konstelace Berta Hellingera

couple 885381 340   

      Konstelace jsou oblíbenou prožitkovou metodou rozvoje osobnosti a sebepoznávání pro     

      skupinu i jednotlivce. Životní události  a vzorce našeho chování, které projektujeme    

      do našeho života, ovlivňují jeho kvalitu.  Konstelace jsou nástrojem pro uvědomění si, co    

      se v nás samotných nebo v našich vztazích odehrává, umožní nahlédnout na situaci    

      v rodině, partnerství, organizacích  apod., porozumět tak vztahům v souvislostech,    

      rozkrýt odpovědi na otázky, které nám znesnadňují život a získat návod jejich řešení.

 

      možná si nevíte rady s

 

     ....pocity, že vám něco chybí, ale neumíte to pojmenovat

     ....ujasněním si životní priority a získat nový impulz 

     ....hledáním směru, když stojíte na životní křižovatce 

     ... situacemi, které se vám dokola opakují 

     ... pocity strachu, stresu, fobie

     ... chronickými bolestmi, závislosti, alergie 

     ... budování sebevědomí a sebepřijetí 

    

       Metodu lze využít v mnoha dalších směrech

 

         Co je dobré vědět  před rozestavěním vlastní konstelace?

  

        Idividuální konzultace jsou idealní pro klienty, kteří upřednostňují diskrétnost nebo nechtějí pracovat ve skupině a

        hovořit o tématech, která vnímají jako citlivá, probíhají formou rozhovoru zaměřeným na okolnosti, které udržují

        problém a na konkrétní změny v životě, které jsou stěžejní pro dosažení záměru.

     

         S ohledem na potřeby a možnosti klienta lze pracovat také s metodami EFT - Soubor technik emoční psychologie se 

         stimulací příslušných akupresurních bodů. Pro efektivní využití času při práci s klientem  používám také koučovací

         pomůcky, např. Tarot. 

 

        Pohybová terapie

 

        Pravidelný pohyb zkrátka nic nenahradí. Lidé, kteří pravidelně cvičí, se dožívají vyššího věku a ve stáří mají kvalitnější

        život i méně nemocí." 

        Zdravotní tělesné cvičení  má preventivní i terapeutický význam pro upevnění a zlepšování zdraví. 

        Metody SPS MUDr. Smíška, Josepha Pilatese a cvičení dle L.Mojžíšové naučí bezpečnému,

        správnému a účinnému pohybu:

 

        ....zlepšují dynamiku celé páteře, zpevňují "choulostivých partií" nejen střední části těla         

       ....zlepšují držení těla, rozvíjí stabilitu, zvětšují fyzickou sílu, flexibilitu a koordinaci, zlepšuje se dýchání       

       ....jsou vynikající prevencí a podpůrné řešení pro nemoci pohybového aparátu, degenerativních chorob,  ochrany srdce

           a cév, v léčbě neplodnosti a  gynekologických onemocnění posílením svalů pánevního dna..       

       ....jsou vhodnou kompenzací při nadměrné nebo jednostranné zátěži při sportu, sedavém způsobu života, ale také pro 

           formování postavy

         

         Cílem pohybové terapie je všestranný a harmonický rozvoj člověka.

 

            Používané metody nejsou cílem samy o sobě, ale prostředkem k dosažení konkrétního cíle, němž se s klientem předem dohodneme.

              Terapie nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou péči a neslouží jakémukoliv léčení stavnovené diagnózy ve smyslu klasické medicíny..

 
Sledujte nás na Facebooku